Ivesticijo.biz logotipas
Paieška:

Vertybiniai popieriai (akcijos, biržos)

Vertybiniai popieriai (akcijos, biržos)

Vertybinis popierius (arba VP) - dokumentas, patvirtinantis privačią asmens teisę ir kito subjekto turtinį įsipareigojimą. Vertybiniai popieriai gali būti materialūs (nustatytos formos ir turinio dokumentai, turintys įstatymo numatytus rekvizitus) arba nematerialūs (neturintys materialios formos). Nematerialūs vertybiniai popieriai neturi objektyvios, materialios išraiškos t.y. jie nėra įprastai suprantami dokumentai, o fiksuojami įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurios atidaromos vertybinių popierių savininkų vardu.

Vertybiniai popieriai išleidžiami rengiant emisiją.

Vertybiniai popieriai gali būti neinvesticiniai (kreditiniai) (čekiai, vekseliai, konosamentai ir kt.) ir investiciniai (akcijos, obligacijos ir kt.).

Akcijos - tai nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriuos įsigijęs asmuo įgyja tam tikrų teisių, pavyzdžiui, teisę dalyvauti bendrovės valdyme, t.y. balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, teisę gauti dividendus, teisę į bendrovės turto dalį, likusią po bendrovės likvidavimo, ir kt. Priklausomai nuo to, kiek akcijų asmuo įsigijo, jis tampa bendrovės bendrasavininkiu ar vieninteliu savininku. Kiekviena akcija yra maža bendrovės dalelė ir asmuo jų gali įsigyti mažesnį ar didesnį skaičių - priklauso nuo to, kiek jis gali skirti tam pinigų.

Paprastosios vardinės akcijos sudaro pagrindinę bendrovės akcijų dalį. Visos paprastosios vardinės akcijos suteikia balsavimo teisę, t.y. viena akcija suteikia vieną balsą. Akcininkai balsuoja susirinkimuose įvairiais bendrovei svarbiais klausimais (tvirtina finansinę atskaitomybę, auditorių išvadas bei ataskaitas, renka bendrovės valdymo organus ir kt.). Akcininkai taip pat turi teisę gauti dividendus, jeigu bendrovė dirba pelningai, tačiau dividendai jiems nėra garantuoti. Paprastųjų akcijų savininkai dividendus gali gauti tik po to, kai jie išmokami privilegijuotųjų akcijų savininkams.

Privilegijuotosios vardinės akcijos yra vertybiniai popieriai, garantuojantys investuotojams tam tikrus dividendus, bet paprastai nesuteikiantys balsavimo teisės. Bendrovės, išleidusios privilegijuotąsias akcijas, įstatuose turi būti nustatytas konkretus privilegijuotųjų akcijų dividendo dydis procentais, skaičiuojant nuo akcijos nominalios vertės. Pagrindinis privilegijuotųjų akcijų skirtumas nuo paprastųjų ir yra dividendai bei jų išmokėjimas - privilegijuotosios akcijos suteikia teisę gauti nustatyto procento dividendus ir jie turi būti išmokami pirmiau nei dividendai už paprastąsias akcijas.

Privilegijuotosios akcijos su kaupiamuoju dividendu - tai privilegijuotosios akcijos, kurių savininkams garantuojama teisė gauti nustatyto dydžio dividendą. Jeigu pelno dalies neužtenka visam nustatytam dividendui išmokėti, išmokama proporcingai sumažinta suma, o neišmokėta suma perkeliama į kitus finansinius metus. Jeigu per 2 metus bendrovė neskiria privilegijuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu savininkams viso nustatyto dividendo, šios akcijos įgyja balsavimo teisę iki tų metų, kuriais visiškai atsiskaitoma su šių akcijų savininkais, pabaigos.

Privilegijuotosios akcijos su nekaupiamuoju dividendu - tai privilegijuotosios akcijos, kurių savininkams garantuojama teisė gauti nustatyto dydžio dividendą. Tačiau jeigu dividendams skirtos pelno dalies neužtenka visam nustatytam dividendui išmokėti, privilegijuotųjų akcijų su nekaupiamuoju dividendu savininkams neišmokėta suma į kitus metus neperkeliama.

Akcininkams nusprendus, privilegijuotosios akcijos gali būti konvertuotos (pakeistos) į paprastąsias akcijas. Konvertuodama privilegijuotąsias akcijas su kaupiamuoju dividendu į paprastąsias, bendrovė turi visiškai atsiskaityti su privilegijuotųjų akcijų savininkais arba įsipareigoti įsiskolinimą padengti ne vėliau kaip iki kitų metų pabaigos.

Bendrovės gali išleisti ir darbuotojų akcijas, jeigu tai nustatyta jų įstatuose. Tai yra paprastosios vardinės akcijos, turinčios darbuotojų akcijų statusą. Šių akcijų įsigyti gali tik jas išleidusios bendrovės darbuotojai. Darbuotojų akcijų galiojimo terminas yra ne ilgesnis kaip 3 metai, o jam pasibaigus darbuotojų akcijos laikomos paprastosiomis akcijomis.

Gana dažnai žmonės įsivaizduoja, kad akcija - tai materialus daiktas, t.y. tam tikras popieriaus lakštas su vandens ženklais ir atitinkamais įrašais jame, tačiau taip būna ne visada. Uždarųjų akcinių bendrovių akcijos gali būti ir materialios, t.y. popieriaus lakštas su visais reikalingais rekvizitais, ir nematerialios, t.y. nuosavybė fiksuojama asmens vertybinių popierių sąskaitoje.

Akcinių bendrovių akcijos gali būti tik nematerialios. Įsigijus akcinės bendrovės akcijų, finansų maklerio įmonėje (t.y. pas sąskaitų tvarkytoją) yra atidaroma asmens vertybinių popierių sąskaita, kurioje fiksuojama, kiek ir kokių akcijų tas asmuo turi. Tokios sąskaitos gali būti tvarkomos popieriuje ar kompiuteriniu būdu, jas tvarkyti turi teisę viešosios vertybinių popierių apyvartos tarpininkai (finansų maklerio įmonės, bankai), kurie yra specializuotos akcinės bendrovės - Lietuvos centrinio depozitoriumo - bendrovės. Akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržose per tarpininkus - finansų maklerius.

Lietuvoje veikiančios  finansų maklerio įmonės:

AB FMĮ "Evli Securities";

AB FMĮ "FINASTA";

UAB FMĮ"Finvesta";

UAB FMĮ "JŪSŲ TARPININKAS";

UAB FMĮ "Orion Securities";

UAB FMĮ "Finbaltus";

UAB FMĮ G. Steponkaus kontora;

UAB FMĮ "Kapitalo srautai";

UAB FMĮ "SG Finansai";

UAB FMĮ "SEB Enskilda";

UAB FMĮ "Vivum";

UAB FMĮ Žabolis ir partneriai;

AB SEB bankas, vertybinių popierių prekybos skyrius;

AB Šiaulių bankas, vertybinių popierių prekybos skyrius;

AB banko "SNORAS" specializuotas finansų maklerio skyrius;

K/b "ŪKIO BANKAS" finansų maklerio departamentas;

HANSA banko Finansų maklerio departamentas.

 

Pasaulio didžiausiųjų biržų trejetą sudaro:

New York Stock Exchange (NYSE) - JAV, Niujorke įsikūrusi didžiausia fondų birža pasaulyje. Sąraše turinti daugiau kaip 2500 vertybinių popierių ir didžiausias prekybos apimtis, skaičiuojant JAV doleriais. NYSE - pasaulinė lyderė pagal vertybinių popierių registrą, prekybą grynosiomis paprastosiomis akcijomis, nuosavą kapitalą ir palūkanų normos išvestines, obligacijas ir rinkos duomenų platinimą.

Tokyo Stock Exchange - antra pasaulyje pagal prekybos apimtis fondų birža. Sąraše 2271 vietinių ir 31 užsienio įmonė, su rinkos kapitalizacija viršijančia 5 trilijonus JAV dolerių

London Stock Exchange - seniausia ir viena iš trijų didžiausių pasaulio biržų, dar vadinama Old Lady. Sąraše apie 3000 įmonių. Biržos apyvarta sudaro daugiau kaip 3,5 bilijonų svarų sterlingų.

 

Biržos Europoje:

Eurex, European Energy Exchange (EEX)

ICE Futures Europe, NASDAQ OMX Europe

Newex

NYSE Euronext

OMX Nordic Exchange

 

Lietuva

Vilnius Stock Exchange (division of OMX Nordic Exchange)

Estija

Tallinn Stock Exchange (division of OMX Nordic Exchange)

Latvija

Riga Stock Exchange (division of OMX Nordic Exchange)

Lenkija

MTS-CeTO, Warsaw Commodity Exchange (WGT), Warsaw Stock Exchange (WSE)

Suomija

OMX Helsinki

Danija

OMX Copenhagen

Nyderlandai

Euronext Amsterdam, jaarverslag.info (annual reports of all Dutch listed companies)

Švedija

OMX Stockholm (division of OMX Nordic Exchange)

Norvegija Oslo Stock Exchange

Belgija Euronext Brussels

Vokietija

Börsen AG (consolidates Hamburg and Hannover Stock Exchanges)

Börse Berlin Equiduct Trading (owner Berlin Stock Exchange)

Börse Düsseldorf (Düsseldorf Exchange)

Börse München (Munich Exchange)

Boerse Stuttgart (Stuttgart Exchange)

Bremer Baumwollbörse (Bremen Cotton Exchange)

Deutsche Börse (incorporates Frankfurt Stock Exchange)

European Energy Exchange (EEX)

Hamburger Börse (Hamburg Exchange)

RMX Risk Management Exchange

Baltarusija

Belarusian Currency and Stock Exchange

Ukraina  Kiev International Stock Exchange

PFTS Stock Exchange

Ukrainian Agrarian Mercantile Exchange

Ukrainian Stock Exchange

Albanija

Albania Bursa e Tiranes (Tirana Stock Exchange)

Didžioji Britanija

Baltic Exchange (source of maritime market information for the trading and settlement of physical and derivative contracts)

Euronext - Liffe (formerly London International Financial Futures and Options Exchange)

LCH.Clearnet

London Metal Exchange,

London Stock Exchange

PLUS (equity stock exchange)

Armėnija

Armenian Stock Exchange (Armex)

Austrija

Wiener Börse (Vienna Stock Exchange)

Bosnija ir Hercegovina

Banja Luka Stock Exchange

Sarajevo Stock Exchange (SASE)

Bulgarija

Bulgarian Stock Exchange (BSE)

Sofia Commodity Exchange (SCE)

Kroatija

Zagrebacka Burza (Zagreb Stock Exchange)

Kipras

Cyprus Stock Exchange (CSE)

Čekija

Prague Stock Exchange

RM-SYSTEM (Czech Securities Exchange)

Prancūzija

Euronext Paris

Gruzija

Georgian Stock Exchange (GSE)

Graikija

Athens Exchange (ATHEX)

Hellenic Exchanges Group (HELEX - EXAE) (consolidates Athens Exchange

Athens Derivatives Exchange and Thessaloniki Stock Exchange)

Vengrija

Budapest Stock Exchange (BSE)

Islandija

Iceland Stock Exchange (ICEX, owner OMX Nordic Exchange)

Airija

Irish Stock Exchange

Italija

Borsa Italiana (Italian Stock Exchange, acquired by the London Stock Exchange)

Liuksemburgas

Luxembourg Stock Exchange

Makedonija

Macedonian Stock Exchange

Moldavija

Moldova Stock Exchange

Malta

Malta Stock Exchange

Portugalija

Euronext Lisbon

Rumunija

Bucharest Stock Exchange

Bursa Moldovei Iasi (Iasi Romanian Commodities Exchange)

Sibex (Sibiu Monetary-Financial and Commodities Exchange)

Bursa Romana de Marfuri (Romanian Commodities Exchange)

Rusija

Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX)

Moscow Stock Exchange

Russian Trading System Stock Exchange (RTS)

Samara Currency Interbank Exchange

St. Petersburg Currency Exchange (SPCEX)

St. Petersburg Stock Exchange

Siberian Interbank Currency Exchange

Ural Regional Currency Exchange

Serbija

Belgrade Stock Exchange

Produktna Berze Novi Sad (Novi Sad Commodity Exchange)

Slovakija

Burza Cenných Papierov v Bratislave (Bratislava Stock Exchange)

Slovėnija

Ljubljanska Borza (Ljubljana Stock Exchange)

Ispanija

Bolsas y Mercados Espanoles (BME) (consolidates Madrid Stock Exchange, Barcelona Stock Exchange

Bilbao Stock Exchange

Valencia Stock Exchange

MEFF AIAF SENAF Holding de Mercados Financieros

BME Consulting (operates in Latin America)

MAB (organised trading system))

Šveicarija

Swiss Exchange (SWX)

Turkija

Ankara Ticaret Borsasi (Ankara Commodity Exchange)

Istanbul Ticaret Borsasi (Istanbul Commodity Exchange)

Istanbul Gold Exchange

Istanbul Stock Exchange (ISE)

Izmir Mercantile Exchange (IME)

Polatli Grain Exchange

 

Biržos JAV :

 

American Stock Exchange (AMEX)

Boston Options Exchange (BOX)

Boston Stock Exchange

Chicago Board Options Exchange (CBOE)

Chicago Board of Trade (CBOT)

Chicago Climate Exchange (CCX; parent company of the Chicago Climate Futures Exchange, European Climate Exchange and Insurance Futures Exchange)

Chicago Mercantile Exchange (CME)

Chicago Stock Exchange (CHX)

Currenex (currency exchange)

ICE (IntercontinentalExchange)

ICE Futures US (formerly the New York Board of Trade)

International Securities Exchange

Iowa Electronic Markets

Kansas City Board of Trade

Minneapolis Grain Exchange (MGEX)

NASDAQ OMX

NASDAQ Stock Market

National Stock Exchange (NSX - formerly Cincinnati Stock Exchange)

New York Mercantile Exchange (NYMEX, aquired by CME Group Inc. (NYSE, NASDAQ: CME))

New York Stock Exchange (NYSE; merged with Euronext)

OneChicago (OCX; joint venture of CME, CBOT, and CBOE)

OTC Bulletin Board

Philadelphia Stock Exchange (PHLX)

Pink Sheets (formerly the National Quotation Bureau)

San Diego Stock Exchange

U.S. Futures Exchange (USFE)

BATS Trading

Boston Equities Exchange

Bloomberg Tradebook (BTRD)

CBOE Stock Exchange (CBSX)

Direct Edge

Primex

 

Biržos Afrikoje:

 

Botsvana

Botswana Stock Exchange (BSE)

Egiptas

Egyptian Exchange (EGX)

Gana

Ghana Stock Exchange (GSE)

Kenija

Nairobi Stock Exchange (NSE)

Malavis

Malawi Stock Exchange (MSE)

Maurikijus

Stock Exchange of Mauritius (SEM)

Marokas

Casablanca Stock Exchange (Bourse de Casablanca)

Namibija

Namibian Stock Exchange (NSX)

Nigerija

Nigerian Stock Exchange

PAR

Johannesburg Stock Exchange (JSE)

STRATE (Central Securities Depository (CSD) for the electronic settlement of all financial instruments in South Africa)

Sudanas

Khartoum Stock Exchange (KSE)

Svazilendas

Swaziland Stock Exchange (SSX)

Tanzanija

Dar-Es-Salaam Stock Exchange (DSE)

Tunisas

Bourse de Tunis (Tunis Stock Exchange)

Uganda

Uganda Securities Exchange (USE)

Vakarų Afrika

Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres (Regional Stock Exchange for West Africa)

Zambija

Lusaka Stock Exchange (LuSE)

 

Biržos Azijoje:

 

Azerbaidžanas

Baku Interbank Currency Exchange

Baku Stock Exchange (BSE) 

Bangladešas

Chittagong Stock Exchange (CSE)

Dhaka Stock Exchange (DSE)

Kinija

China Financial Futures Exchange (CFFEX)

Dalian Commodity Exchange (DCE)

Shanghai Futures Exchange (SHFE)

Shanghai Steel Electronic Exchange

Shanghai Stock Exchange (SSE)

Shenzhen Stock Exchange

Zhengzhou Commodity Exchange (ZSE)

Honkongas

Chinese Gold & Silver Exchange Society (CGSE)

Growth Enterprise Market

Hong Kong Exchanges (HKEx) (holding company of Stock Exchange of Hong Kong, Hong Kong Futures Exchange and Hong Kong Securities Clearing Company)

Indonezija

 Indonesia Stock Exchange (IDX)

Jakarta Futures Exchange (JFX)

Japonija

Central Japan Commodity Exchange (C-COM) (incorporates Osaka Mercantile Exchange)

Kansai Commodities Exchange (KEX) (incorporates Fukuoka Futures Exchange)

Fukuoka Stock Exchange

Jasdaq Securities Exchange

Nagoya Stock Exchange

Osaka Securities Exchange (OSE)

Sapporo Securities Exchange

Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)

Tokyo Financial Exchange (TFX) (formerly Tokyo Financial Futures Exchange)

Tokyo Grain Exchange (TGE)

Tokyo Stock Exchange (TSE)

Kazachstanas

Kazakhstan Stock Exchange (KASE)

Kirgizstanas

Kyrgyz Stock Exchange

Malaizija

Bursa Malaysia (formerly Kuala Lumpur Stock Exchange)

Labuan International Financial Exchange (LFX) (offshore financial exchange)

Maldyvai

Maldives Stock Exchange

Mongolija

Mongolian Stock Exchange

Nepalas

Nepal Stock Exchange (NEPSE)

Pakistanas

Islamabad Stock Exchange (ISE)

Karachi Stock Exchange (KSE)

Lahore Stock Exchange (LSE)

Singapūras

Singapore Commodity Exchange (SICOM)

SGX - Singapore Exchange (Stock Exchange of Singapore and the Singapore International Monetary Exchange)

Pietų Korėja

Korea Exchange (KRX) (consolidates Korea Stock Exchange, KOSDAQ Market and the Korea Futures Exchange)

Šri Lanka

Colombo Stock Exchange (CSE)

Taivanas

GreTai Securities Market

Taiwan Stock Exchange (TSEC)

Taiwan Futures Exchange (TAIFEX)

Tailandas

Agricultural Futures Exchange of Thailand (AFET)

Stock Exchange of Thailand (SET)

Uzbekistanas

Tashkent Republican Stock Exchange

Uzbek Commodity Exchange

Indija

Bombay Commodity Exchange (estwhile the Bombay Oilseeds and Oils Exchange)

Bombay Stock Exchange (BSE)

Calcutta Stock Exchange (CSE)

Cochin Stock Exchange

Inter-Connected Stock Exchange of India (ISE)

Multi Commodity Exchange of India (MCX)

National Commodity & Derivatives Exchange (NCDEX)

National Stock Exchange of India (NCE)

OTC Exchange of India (Exchange for Technology and Growth Stocks)

Pune Stock Exchange (PSE)

EDIFAR: Electronic Data Information Filing And Retrieval System

 

Biržos Australijoje ir Okeanijoje:

 

Australija

Australian Stock Exchanges

Australian Securities Exchange (ASX)

Bendigo Stock Exchange (BSX)

NSX National Stock Exchange of Australia

Fidžis

Capital Markets Development Authority

South Pacific Stock Exchange (SPSE)

Naujoji Zelandija

NZX (formerly New Zealand Stock Exchange, incorporating New Zealand Futures & Options)

Papua Naujoji Gvinėja

Port Moresby Stock Exchange (PoMSOX)

 

Biržos Kanadoje :

 

CNQ (Canada's new stock exchange for trading the equity securities of emerging companies)

ICE Futures Canada (Incorporates the Winnipeg Commodity Exchange)

Montreal Exchange (Bourse de Montréal) Co-owner of the Boston Options Exchange

Nasdaq Canada

NGX (Natural Gas Exchange)(North America's largest physical clearing and settlement facility. Wholly owned by TSX Group)

Toronto Stock Exchange (TSX) (Incorporates TSX Venture Exchange, TSX Markets and Natural Gas Exchange (NGX)

 

Biržos Artimuosiuose Rytuose:

 

Bahreinas

Bahrain Stock Exchange

Iranas

Tehran Stock Exchange

Irakas

Iraq Stock Exchange

Izraelis

Tel Aviv Stock Exchange

Jordanija

Amman Stock Exchange

Kuveitas

Kuwait Stock Exchange

Libanas

Beirut Stock Exchange

Omanas

Muscat Securities Market

Palestina

National Authority Palestine Securities Exchange

Kataras

Doha Securities Market

Saudo Arabija

Saudi Stock Exchange (Tadawul)

JAR

Abu Dhabi Securities Exchange

Dubai Financial Market

Dubai Mercantile Exchange

 

Biržos Pietų Amerikoje ir Karibuose:

 

Argentina

Bolsa de Cereales (Buenos Aires Grain Exchange)

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Buenos Aires Stock Exchange)

Bolsa de Comercio de Mar del Plata

Bolsa de Comercio de Rosario

Bolsa de Comercio de Santa Fe

Mercado a Termino de Rosario (ROFEX) (Rosario Futures Exchange)

Mercado de Valores de Buenos Aires (MERVAL)

Bahamai

Bahamas International Securities Exchange (BISX)

Barbadosas

Barbados Stock Exchange (BSE)

Bermudai

Bermuda Stock Exchange (BSX)

Bolivija

Bolsa Boliviana De Valores

Brazilija

Bolsa Brasileira de Mercadorias

Bolsa de Cereais e Mercadorias de Maringá

Bolsa de Cereais e Mercadorias do Estado de Mato Grosso

Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro (BGA)

Bolsa de Mercadorias & Futuros (Brazilian Mercantile & Futures Exchange)

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (Rio De Janeiro Stock Exchange)

BOVESPA (A Bolsa do Brazil) (Brazil's Stock Exchange)

Sistema Integrado de Bolsas Brasileiras (SIBB)

Kaimanų salos

Stock Exchange (CSX)

Čilė

Bolsa de Comercio de Santiago (Santiago Stock Exchange)

Bolsa Electrónica de Chile

Kolumbija

Bolsa de Valores de Colombia

Bolsa Nacional Agropecuaria

Kosta Rika

Bolsa Nacional de Valores (Costa Rica Stock Exchange)

Dominikos Respublika

Bolsa de Valores de la Republica Dominicana

Ekvadoras

Bolsa de Valores de Quito

Bolsa de Valores de Guayaquil

El Salvador Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)

Gvatemala 

Bolsa de Valores Nacional

Hondūras 

Bolsa Centroamericana de Valores (BCV)

Jamaika

Jamaica Stock Exchange (JSE)

Meksika

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) (Mexican Stock Exchange)

Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) (Mexican Derivatives Exchange)

Nikaragva

Bolsa de Valores de Nicaragua (BVDN)

Panama

Bolsa de Valores de Panama

Paragvajus

Portafolio de Valores

Peru

Bolsa de Valores de Lima (BVL)

Trinidadas ir Tobagas

Trinidad and Tobago Stock Exchange (TTSE)

Urugvajus

Bolsa de Valores de Montevideo

Bolsa Electronica de Valores del Uruguay (BEVSA)

Venesuela

Bolsa de Valores de Caracas (BVC) (Caracas Stock Exchange )