Ivesticijo.biz logotipas
Paieška:

Valiutos (Forex)

Valiutos (Forex)

 

„Forex" ar „Fx" (lietuviškai - pasaulinė tarpbankinė valiutų birža) yra didžiausia pasaulyje finansinė birža, kurios apyvarta per dieną siekia apie 2 trilijonus JAV dolerių. Palyginimui galima pasakyti, kad New York Stock Exchange (NYSE), didžiausios pasaulyje Niujorko akcijų biržos apyvarta per dieną siekia 25 milijardus JAV dolerių.

Besivystant tarptautiniams ekonominiams santykiams, reikalaujantiems užsienio valiutos panaudojimo, išaugo pasaulinės valiutų rinkos - FOREX arba FX vaidmuo. Nuo 1971 metų, kai JAV uždraudė keisti dolerius į auksą ir dauguma pramoninių valstybių įvedė plaukiojantį savo valiutų kursą, nustojo galioti Bretton-Wood'o valiutų kursų reguliavimo sistema. Susidarė nauja valiutų sistema, kurią sudaro ne tik doleris, bet ir kitų kraštų valiutos. FOREX'as yra pati dinamiškiausia ir likvidžiausia, vienintelė ištisą parą dirbanti pasaulio rinka. Iš kitų, tradicinių finansinių rinkų FOREX'as išsiskiria greita investuotų lėšų apyvarta, žema sandėrių savikaina bei aukštu likvidumo lygiu.

Esminiai FOREX'o ypatumai yra:

Globalumas: prekyba vyksta visame pasaulyje, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. FOREX'as kaip regioninių valiutų rinkų sistema, neturi vieno lokalaus centro ir tarpusavyje sąveikauja, naudodama naujausias informacines technologijas. Svarbiausiomis regioninėmis rinkomis laikomos Azijos (Tokijas, Singapūras, Honkongas), Europos (Londonas, Frankfurtas prie Maino, Ciurichas ) ir Amerikos (Niujorkas, Čikaga, Los Anželas) rinkos.

Prieinamumas: rinka ir informacija apie joje vykstančius pasikeitimus bei galimybė koreguoti savo investicines pozicijas kiekvienam dalyviui prieinama 24 val. per parą.

Likvidumas: ši rinka operuoja milžiniškais piniginiais ištekliais (vienos paros apyvarta FOREX'e viršija vieną trilijoną USD). Tai leidžia investuotojui, investuojančiam į tam tikras valiutų poras, praktiškai bet kuriuo metu atidaryti ar uždaryti savo pozicijas.

Rinkos kryptingumas: valiutų judėjimas turi tam tikrą, grafiškai išreikštą kryptį, identifikuojamą konkretaus laikotarpio kontekste. Rinkos dalyviams tai gana svari manipuliacijų rinkoje prielaida.

Sandėrių kokybė: kadangi rinka labai paslanki, kiekvienas sandėris joje vyksta tik jam vienam būdinguose kainų rėmuose. Tai leidžia išvengti "slystančių fondų " problemos bei kitų biržoms būdingų momentų, kai ribotas fondų kiekis perkamas arba parduodamas vienu metu fiksuota kaina.

 

Valiutų rinka FOREX skirstoma į biržinės ir nebiržinės prekybos rinkas. Nebiržinė rinka faktiškai yra tarpbankinė, būtent jai tenka pagrindinė FOREX'e vykdomų operacijų apimtis. Vienas - du iš dešimties FOREX'o sandėrių yra prekybinės arba investicinės kilmės, visi kiti - spekuliacinės.

Spekuliacinis sandoris valiutinėje rinkoje taip pat kaip ir kitose finansinėse rinkose susideda iš dviejų dalių: pozicijos atidarymo ir pozicijos uždarymo. Jei sandoris būtų iš vienos dalies, tai jis būtų priskiriamas prie keitimo operacijų. Valiutinė FOREX rinka - tai vienintelė rinka, kurioje pinigai atlieka dvigubą vaidmenį - vienu metu yra ir prekė, ir mokėjimo priemonė už prekę. Visada perkama viena valiuta, mokant kitos šalies valiuta (perkami doleriai prieš eurus arba parduodami svarai už jenas ir panašiai).

FOREX rinkoje sandoriai įgyvendinami maržinės prekybos principu. Jos esmė ta, jog klientas, įnešdamas minimalią nustatytą sumą, turi galimybę operuoti nepalyginamai didesnėmis sumomis, nei jo nuosavos lėšos. Praktikoje tai atrodo taip: skirdamas iš savo pinigų maržą - būtiną užstato sumą vienam sandėriui, klientas gali pateikti užsakymą pirkti arba parduoti vieną iš prekiaujamų valiutos rūšių standartine, bet pakankamai didele apimtimi.

Tokią galimybę jam suteikia kompanija - brokeris, kuri teikia ne tik įvairaus pobūdžio informaciją apie rinką, prekybą valiuta ir pan., bet ir kreditinę liniją - stambias sumas, užtikrinančias išėjimą į rinką, kuriomis investuotojas gali laisvai operuoti, įnešdamas tam tikrą užstatą. Dažniausiai tokiais atvejais figūruoja lot'ai - fiksuota standartinė konkrečios valiutos suma. Kredito suteikimo už fiksuotą užstato sumą sistema vadinama "leverage" - prekybos "alkūne" arba "svertu"; fiksuota užstato suma - "margin" - marža; pati tokio išėjimo į tarptautinę valiutos rinką naudojant prekybos svertą sistema - maržine prekyba.

FOREX'o dalyviai

Market-makers yra pagrindiniai bet kokios rinkos dalyviai. Tai bankai, tarptautinės kompanijos, finansų institucijos, stambūs spekuliantai. Pagrindinis jų skiriamasis bruožas - didžiulės sandėrių apimtys, galinčios žymiai pakeisti valiutos kotiruotę ar kainą. Kitaip tariant, tai tos institucijos nuo kurių "priklauso oras" rinkoje. Dažniausiai tai stambūs lošėjai kurie, priklausomai nuo preferencijų kainos atžvilgiu skirstomi į „bulius" ir „meškas". „Buliai" - tai rinkos dalyviai, suinteresuoti konkrečios valiutos vertės augimu, meškos" - tai rinkos dalyviai, suinteresuoti valiutos vertės smukimu. „Buliai" tarsi "kelia" ragais kainą, o „meškos" - "stumia" letenomis ją žemyn. Kai rinkoje vyrauja pusiausvyra tarp „bulių" ir"meškų", valiutų kotiruotės skirtumas svyruoja gan siaurose ribose. Tačiau, kai vienas kuris iš jų - „buliai" ar "meškos" -  ima viršų, valiutų kursų kotiruotės kinta gana staigiai ir žymiai. Todėl spekuliacija valiutų rinkoje - tai teisingai ar neteisingai prognozuotas stambių lošėjų dalyvavimas rinkoje, galintis žymiai pakeisti valiutų kainą. Beje, smulkūs ir vidutiniai investuotojai, nors ir disponuojantys stambiomis pinigų sumomis, niekada negali tapti market-maker'iais.

Komerciniams bankams tenka pagrindinis valiutinių operacijų apimties krūvis. Per komercinius bankus rinkos dalyviai vykdo savo konversines operacijas, tuo skatindami visuminius konversinius rinkos poreikius, o taip pat lėšų pritraukimą bei tarpbankinę prekybą. Pasaulio valiutų rinkose didžiulę įtaką turi tarptautiniai bankai, kurių kasdieninė apyvarta siekia milijardus JAV dolerių (Citibank, Barclays Bank, Deutshe Bank, Union Bank of Switzerland ir kiti).

Centrinius bankus galima ir būtina išskirti į atskirą grupę. Jų užduotis - koreguoti valiutų kursus užsienio rinkoje, t.y. užkirsti kelią staigiems nacionalinės valiutos kurso šuoliams siekiant išvengti ekonominių krizių, palaikyti eksporto-importo balansą ir t.t. Centriniai bankai taip pat priklauso market-maker'ių kategorijai ir tiesiogiai įtakoja valiutos rinką. Jų įtaka gali būti tiek tiesioginė - valiutinė intervencija, tiek ir netiesioginė - pinigų masės bei palūkanų normos apimties reguliavimas. Centrinių bankų negalima priskirti „buliams" ar „meškoms", kadangi jie gali didinti arba mažinti valiutų kursą priklausomai nuo konkrečios tuo momentu sprendžiamos užduoties. Centrinis bankas gali veikti rinkoje vienas, siekdamas įtakoti nacionalinę valiutą, arba kartu su kitais Centriniais bankais vykdyti bendrą valiutos politiką tarptautinėje rinkoje arba bendras intervencijas. Bene didžiausią įtaką pasaulio valiutų rinkoms daro JAV Federalinio rezervo sistema - US Federal Reserve arba FED. Vokietijoje - Centrinis Bankas Deuche Bundesbank arba BUBA, Didžiojoje Britanijoje - Bank of England, dar vadinamas Old Lady.

Investiciniai fondai. Tai įvairios draudimo kompanijos, pensijiniai fondai, trastai, kurie vykdo diversifikuotą investicinio portfelio valdymo politiką investuodami į įvairių šalių korporacijas bei vyriausybinius vertybinius popierius. Vienas žymiausių yra G.Soros'o investicinis fondas "Quantum", vykdantis sėkmingas valiutines operacijas FOREX rinkoje. Šios kategorijos dalyvių grupei priskiriamos stambios tarptautinės korporacijos, vykdančios tarptautines investicijas (filialų, bendrų įmonių kūrimas ir t.t.). Tai General Motors, Philip Moris, Xerox ir kitos.

Maklerių įmonių funkcija - suvesti konkrečios valiutos pirkėją su pardavėju ir įvykdyti konversinę operaciją. Įžymiausios kompanijos: Harlow Butler, Tullett & Tokyo, Lasser Marshall, Coutts, UnionCal ir kitos.

Privatūs investuotojai. Smulkūs ir vidutiniai investuotojai negali būti tiesioginiais rinkos dalyviais. Valiutos pirkimo ar pardavimo sandėriai vykdomi per bankus, brokerių firmas arba per kokias nors stambias kompanijas, tačiau bet kuriuo atveju tarpiškai.

Privatiems investuotojams galimybė investuoti į pasaulinę valiutų rinką FOREX atsirado gana neseniai ir sudaro rimtą konkurenciją anksčiau naudotiems lėšų investavimo būdams (indėliai, akcijos, obligacijos). Tai vienas kapitalo investavimo instrumentų, kuris pastaruoju metu apibūdinamas kaip ypatingai pelningas ir užtikrinantis klientams kelis kartus didesnes pajamas lyginant su tradiciniais būdais. Tačiau prekyba valiutų rinkoje FOREX - aukštos rizikos verslas. Siekiant didelių pelnų, galima patirti didelius nuostolius, pakankamai greitai prarasti dalį arba visą kapitalą. Nepaisant to, FOREX'as tebelieka labai patraukliu kapitalo investavimo būdu tiek smulkiems investuotojams, tiek ir stambioms kompanijoms bei bankams.