Ivesticijo.biz logotipas
Paieška:

Obligacijos

Obligacijos

 Trumpai apie obligacijas:

Obligacija - tai skolos vertybinis popierius, kurį gali išleisti akcinės bendrovės, uždaros akcinės bendrovės, Vyriausybė (valstybės vardu) ar savivaldybės. Obligacijas išleidžianti bendrovė įsipareigoja išmokėti obligacijos turėtojui konkrečią sumą palūkanų už konkretų laikotarpį ir grąžinti pasiskolintą sumą obligacijos galiojimo pasibaigimo dieną. Obligacijos turėtojas yra bendrovės kreditorius (skolintojas), o ne bendrasavininkis. Paprasčiau tariant, tai yra tarsi investuotojo paskola bendrovei. Investuotojas skolina bendrovei tam tikrą pinigų sumą iš anksto nustatytomis sąlygomis ir sutartam laikotarpiui. Pasibaigus nustatytam laikui, bendrovė grąžina investuotojui pasiskolintą pinigų sumą (išperka obligaciją) ir už leidimą naudotis pinigais sumoka investuotojui. Palūkanos, priklausomai nuo nustatytų sąlygų, gali būti mokamos skirtingai. Jos gali būti sumokamos visos iš karto tuo metu, kai grąžinama paskola (išperkama obligacija), arba palūkanos gali būti mokamos keletą kartų priklausomai nuo nustatytų sąlygų. Obligacijos dažnai dar yra vadinamos fiksuotų pajamų vertybiniais popieriais, nes investuotojas žino, kokią sumą jis gaus.

Pagrindinės obligacijų charakteristikos yra:

Nominali obligacijos vertė - iš anksto nustatyta suma, kurią investuotojas skolina bendrovei, pirkdamas vieną obligaciją.

Obligacijų išpirkimo data - data, kurią bendrovė turi grąžinti investuotojui jo paskolintą pinigų sumą.

Palūkanų norma - tai bendrovės mokamos palūkanos už pasiskolintas lėšas. Dažniausiai bendrovės palūkanos išreikiamos procentais, skaičiuojant nuo nominalios obligacijos vertės.

Be pagrindinių obligacijos charakteristikų, gali būti iš anksto nustatytos ir kitos sąlygos (pvz., gali būti nustatyta bendrovės teisė išpirkti obligaciją nepasibaigus terminui arba investuotojas gali turėti teisę reikalauti, kad bendrovė išpirktų obligaciją prieš išpirkimo terminą). Investuotojas kada panorėjęs gali parduoti savo obligacijas kitam investuotojui, savo ruožtu bendrovė gali skolintis ne iš vieno, o iš daugelio investuotojų tokiomis pat sąlygomis, tokiu būdu po truputį susirinkdama būtiną pinigų kiekį verslui plėtoti.

Obligacijos gali būti:

1. Įmonių obligacijos: obligacijos su fiksuota palūkanų norma, diskontuotos obligacijos, obligacijos su kintama palūkanų norma, konvertuojamosios obligacijos. Su akcijomis susietos obligacijos - tai apdrausta investicija į akcijas. Paprastai šios obligacijos siejamos ne su atskiromis akcijomis, bet su pasaulyje gerai žinomais akcijų indeksais. Su akcijomis susietų obligacijų išpirkimo suma tiesiogiai priklauso nuo to, kaip pakinta akcijų indeksas, su kuriuo šios obligacijos susietos. Tačiau, skirtingai nuo tiesioginių investicijų į akcijas, investicijos į su akcijomis susietas obligacijas yra apdraustos. Emitentas garantuoja, kad, net ir nukritus akcijų indekso vertei, šių obligacijų išpirkimo metu jų savininkams bus išmokėta ne mažiau nei obligacijų nominali vertė.

 

2. Valstybės (-ių) išleidžiamos obligacijos. Šiuo atveju skolinasi ne įmonė, bet valstybė. Laikoma, kad valstybės išleidžiamos obligacijos yra saugesnės ar net visiškai saugios, nes valstybė visada vykdo savo įsipareigojimus - t.y. laiku išperka obligacijas ir sumoka palūkanas. Kaip tik dėl to, kad valstybės obligacijos laikomos saugiomis, už jas paprastai mokamos mažesnės palūkanos nei už įmonių obligacijas. Valstybės vardu Vyriausybės išleidžiamos obligacijos yra vadinamos Vyriausybės vertybiniais popieriais. Lietuvos Vyriausybės vertybiniai popieriai yra Vyriausybės obligacijos, iždo vekseliai ir taupymo lakštai. Taupymo lakštai - Vyriausybės obligacijos, skirtos tik fiziniams asmenims, skatinant gyventojus taupyti. Vyriausybė platina savo vertybinius popierius ir Lietuvoje, ir užsienyje.

 

Euroobligacijos - tai skolos vertybiniai popieriai, kuriuos vyriausybės bei įmonės išleidžia užsienio valiuta ir kuriomis prekiaujama ne toje šalyje, kurios valiuta jos yra denominuotos, o tarptautinėse rinkose. Euroobligacijų privalumai ir galimybės:

- palūkanos už euroobligacijas yra didesnės negu už indėlius užsienio valiuta;

- euroobligacijas galima parduoti antrinėje rinkoje, nelaukiant jų išpirkimo termino;

- šie vertybiniai popieriai likvidesni, nes kotiruojami tarptautinėse rinkose;

- įkeitus vertybinius popierius, iš banko galima gauti trumpalaikes paskolas.