Ivesticijo.biz logotipas
Paieška:

Investiciniai fondai

Investiciniai fondai

 

Trumpai apie investicinius fondus:

 

Investicinis fondas - bendrosios dalinės nuosavybės teise juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantis turtas, kurio valdymas perduotas valdymo įmonei. Investicinio fondo sudarymo tikslas - viešai platinant investicinius vienetus sukaupti asmenų lėšas ir jas kolektyviai investuoti į vertybinius popierius bei kitą likvidų turtą. Paprasčiau tariant, investicinis fondas - tai daugelio investuotojų sunešti pinigai, kurie investuojami į akcijas, obligacijas, pinigų rinkos priemones, kitus vertybinius popierius ar jų derinius. Investicinio fondo turtas yra visų investicijų rinkinys ir piniginės lėšos, kurios kinta dėl gaunamų pajamų, pelno arba nuostolio, dėl padidėjusios arba sumažėjusios investicinių priemonių vertės, dėl naujų fondo dalyvių įmokėtų piniginių įnašų arba išeinančių iš fondo dalyvių atsiimamų jiems priklausančių pinigų. Būsimam fondo dalyviui įmokėjus piniginį įnašą, pinigai konvertuojami į investicinius vienetus, atsižvelgiant į investicinio vieneto (fondo akcijos) kainą. Fondo turtas priklauso visiems fondo dalyviams proporcingai jų turimų investicinių vienetų (fondo akcijų) skaičiui.

Investiciniai fondai atveria galimybes siekti investavimo tikslų žmonėms, turintiems nedideles pinigų sumas ir nedaug žinių apie investavimą. Mažas pinigų sumas brangu ir sunku investuoti, tačiau kai daug žmonių sudeda pinigus, bendra suma susidaro pakankamai didelė ir ją galima investuoti efektyviau. Investicinio fondo turtą valdo profesionalus fondo valdytojas, todėl kiekvienam fondo dalyviui nebūtina turėti gilių žinių apie investavimą.

Galima išskirti tris pagrindines fondų rūšis: pinigų rinkos priemonių, obligacijų (skolos VP) ir akcijų (nuosavybės VP) fondai. Fondai gali būti ir mišrūs, pavyzdžiui, 30% investuojama į akcijas, o 70% - į obligacijas. Kiekviena fondų rūšis skiriasi pajamomis ir rizika: galimybė gauti didesnes pajamas reiškia ir didesnę riziką uždirbti mažiau arba net atsiimti mažiau pinigų, nei į fondą buvo įdėta.

Pinigų rinkos priemonių fondai yra mažiausiai rizikingi, lyginant su kitomis fondų rūšimi, jiems būdinga mažos, bet stabilios pajamos.

Obligacijų fondai teikia pastovias pajamas, kurios dažniausiai būna didesnės už pinigų rinkos priemonių fondų pajamas.

Akcijų fondų gali būti įvairių: augimo, pajamų, indekso, šakiniai. Jie pasižymi dideliu pajamingumu ir didele rizika

Fondų fondai. Šie fondai yra kuriami siekiant užtikrinti didesnę investicijų diversifikaciją nei yra investavimo į vieną įprastą kolektyvinio investavimo subjektą atveju. Į šiuos fondus siūloma investuoti mažą investavimo patirtį turintiems asmenims.

 

Lietuvos Respublikoje registruotos licencijuotos valdymo įmonės, kurių veiklą prižiūri Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisija ir jų valdomi fondai:

 

UAB „Invalda turto valdymas":

 Invalda Ateities suderintasis fondas;

 Invalda Centrinės ir Rytų Europos investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius fondas;

Invalda Infinity investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius fondas;

Invalda Infrastruktūros suderintasis fondas;

Invalda Integrity fondas;

Invalda Juodosios jūros suderintasis fondas;

Invalda Naujosios Europos suderintasis fondas;

Invalda Obligacijų suderintasis fondas;

Invalda Rusijos suderintasis fondas;

Invalda Vitality investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius fondas.

 

UAB „Investicijų portfelių valdymas":

NSEL 30 indekso fondas;

ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas.

 

UAB „JT investicijų valdymas":

JT Baltijos akcijų fondas I;

 JT Baltijos akcijų fondas II;

JT Baltijos akcijų fondas III;

JT Baltijos fondų fondas I;

JT Bankų fondas.

 

UAB „Parex investicijų valdymas":

Parex Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas;

Parex Rytų Europos Obligacijų fondas;

Parex Rytų Europos Subalansuotas fondas;

Parex Rusijos akcijų fondas;

Parex Kaspijos jūros regiono valstybių akcijų fondas;

Parex Ukrainos akcijų fondas;

Parex Universal Strategy Fund;

Parex Balanced Strategy Fund;

Parex Active Strategy Fund.

 

UAB „Hansa investicijų valdymas":

Hansa Rytų Europos obligacijų fondas;

Hansa Centrinės Azijos akcijų fondas;

Hansa Rusijos akcijų fondas;

Hansa Rytų Europos akcijų fondas;

Hansa Rytų Europos nekilnojamojo turto akcijų fondas;

HBS fondas III;

Hansa fondų fondai.

 

UAB „DnB NORD investicijų valdymas":

DnB NORD akcijų fondų fondas;

DnB NORD obligacijų fondas;

DnB NORD pinigų rinkos fondas.

 

„Ūkio banko investicijų valdymas":

Ūkio banko racionalaus investavimo fondas;

Ūkio banko obligacijų fondas.

 

UAB „Prudentis":

Prudentis Baltic Fund.

 

UAB „SEB VB investicijų valdymas":

SEB akcijų fondų fondas;

SEB NVS akcijų fondas;

SEB NVS obligacijų fondas;

SEB pasaulio rinkų fondų fondas.

 

UAB „Sindicatum Capital International":

Sindicatum Private Equity Fund;

Victoire Absolute Return Fund;

Sindicatum Growth Fund.

 

UAB „Snoro fondų valdymas":

SNORO subalansuotas fondų fondas;

SNORO pasaulio akcijų fondų fondas.

 

„Danske Capital investicijų valdymas":

Sampo Compass 50;

Danske Invest Latin America;

Danske Invest Russia.

.

„Lords LB Asset Management"

 

„MP Pension Funds Baltic"

 

Lietuvoje platinami užsienio investiciniai fondai:

 

Celsius Global Funds SICAV plc;
Danske Fund;
Danske Fund Baltic Equity;
Danske Fund Latin America;
Danske Fund Poland;
Danske Fund Russia;
Danske Invest Uus Euroopa (New Europe) Fond;
DnB NOR FUND;
East Capital Balkan Fund;
East Capital Baltic Fund;
East Capital Eastern European Fund;
East Capital Russian Fund;

East Capital Turkish Fund;
Evli Baltic;
Evli European High Yield;
Evli European Investment Grade;
Evli European Smaller Companies;
Evli Global;
Evli Greater Russia;
Evli New Republics;
Evli Ruble Deb;t
Evli Select;
Evli Target Return;
Franklin Templeton Invesment Funds;
Hansa Baltic Growth;
Hansa Central Asia;
Hansa Eastern Europe Bond;
Hansa Eastern Europe Equity Fund;
Hansa Eastern Europe Real Estate;
Hansa Fund of Funds 100;
Hansa Fund of Funds 30;
Hansa Fund of Funds 60;
Hansa Russian;
LHV Emerging Europe Alpha Fund (LHV Tõusva Euroopa Alfa Fond);
Nordea 1;
Nordea Fund of Funds;
Parex Caspian Sea Equity Fund;

Parex Eastern European Balanced Fund;
Parex Eastern European Bond Fund;
Parex Russian Equity Fund;
Robur Privatiseringsfond;
Robur Small Cap Europa;
Sampo 2010;
Sampo 2020;
Sampo 2030;
Sampo 2040;
Sampo Compass 50;
Sampo Compass 75;
Sampo Compass Equity;
Sampo Compass Liquidity;
SEB Fund 1;
SEB Fund 2;
SEB Fund 3;
SEB Fund 4;
SEB SICAV 1;
SEB SICAV 2;
T. Rowe Price Funds;
World Investment Opportunities Funds.

 

Centrinėje ir Rytų Europoje platinami investiciniai fondai:

 

BAR-HKC Baring Hong Kong China Fund;

DNBIV-EFF DNB Nord akcijų fondų fondas;

EC-BLK East Capital Balkan Fund;

EC-BLT East Capital Baltic Fund;

EC-EE East Capital Eastern European Fund;

EC-RUS East Capital Russian Fund;

EC-TRK East Capital Turkish Fund;

EVLI-B Evli Baltic B;

EVLI-EHY Evli European High Yield B;

EVLI-EIG Evli European Investment Grade B;

EVLI-ESC Evli European Smaller Companies B;

EVLI-G Evli Global B;

EVLI-GMM40 Evli Global Multi Manager 40 B;

EVLI-GMM75 Evli Global Multi Manager 75 B;

EVLI-GR Evli Greater Russia B;

EVLI-ND Evli Nordic Dividend B;

EVLI-NR Evli New Republics B;

EVLI-RD Evli Ruble Debt B;

EVLI-S Evli Select B;

EVLI-TR Evli Target Return B;

FTI-FBD Franklin Biotechnology Discovery Fund;

FTI-FEG Franklin European Growth Fund;

FTI-FGRE Franklin Global Real Estate (EURO) Fund;

FTI-FHY Franklin High Yield (Euro) Fund;

FTI-FI Franklin India Fund;

FTI-FMB Franklin Mutual Beacon Fund;

FTI-FME Franklin Mutual European Fund;

FTI-FMGD Franklin Mutual Global Discovery Fund;

FTI-FNR Franklin Natural Resources Fund;

FTI-FT Franklin Technology Fund;

FTI-FTJ Franklin Templeton Japan Fund;

FTI-TAG Templeton Asian Growth Fund;

FTI-TBRIC Templeton BRIC Fund;

FTI-TC Templeton China Fund;

FTI-TEE Templeton Eastern Europe Fund A(a)EUR;

FTI-TEM Templeton Emerging Markets Fund;

FTI-TG Templeton Growth (Euro) Fund;

FTI-TGTR Templeton Global Total Return Fund;

FTI-TLA Templeton Latin America Fund;

HNS-CAE Hansa Central Asia Equity Fund;

HNS-EEB Hansa Eastern Europe Bond Fund;

HNS-EEE Hansa Eastern Europe Equity Fund - A;

HNS-EEE-E Hansa Eastern Europe Equity Fund - E;

HNS-EEREE Hansa Eastern Europe Real Estate Equity Fund;

HNS-FF100 Hansa Fund of Funds 100 - class A;

HNS-FF100-E Hansa Fund of Funds 100 - class E;

HNS-FF30 Hansa Fund of Funds 30 - class A;

HNS-FF30-E Hansa Fund of Funds 30 - class E;

HNS-FF60 Hansa Fund of Funds 60 - class A;

HNS-FF60-E Hansa Fund of Funds 60 - class E;

HNS-FI Hansa Fixed Income Fund - A;

HNS-RE Hansa Russian Equity Fund - A;

HNS-RE-E Hansa Russian Equity Fund - E;

IPV-NSEL30 NSEL 30 Index Fund;

IPV-ZPR ZPR US Small Cap Value Mutual Fund;

ITV-BF Invalda Bond Fund;

ITV-BSF Invalda Black Sea Fund;

ITV-CEEF Invalda Central and Eastern Europe Fund;

ITV-FF Invalda Future Fund;

ITV-IFR Invalda Infrastructure Fund;

ITV-INF Invalda Infinity Fund;

ITV-INT Invalda Integrity Fund;

ITV-NEF Invalda New Europe Fund;

ITV-RF Invalda Russian Fund;

ITV-VIT Invalda Vitality Fund;

JTIV-BEFI JT Baltic Equity Fund I;

JTIV-BEFII JT Baltic Equity Fund II;

JTIV-BEFIII JT Baltic Equity Fund III;

JTIV-BF JT Banks Fund;

JTIV-BFFI JT Baltic Fund of Funds I;

LHV-EEAF LHV Emerging Europe Alpha Fund;

LHV-PGF LHV Persian Gulf Fund;

LHV-WEF LHV World Equities Fund;

NIF-AEF Nordea African Equity Fund;

NIF-ARF Nordea Absolute Return Fund;

NIF-BTF Nordea Biotech Fund;

NIF-CEEF Nordea Central & Eastern European Equity Fund;

NIF-DBF Nordea Danish Bond Fund;

NIF-DEF Nordea Danish Equity Fund;

NIF-DKRF Nordea Danish Kroner Reserve;

NIF-DLBF Nordea Danish Long Bond Fund;

NIF-DMBF Nordea Danish Mortgage Bond Fund;

NIF-DOBF Nordea Dollar Bond Fund;

NIF-DORF Nordea US-Dollar Reserve;

NIF-EBF Nordea Euro Bond Fund;

NIF-ECF Nordea Emerging Consumer Fund;

NIF-EEF Nordea European Equity Fund;

NIF-EHYBF Nordea European High Yield Bond Fund;

NIF-ERF Nordea EURO Reserve;

NIF-EVF Nordea European Value Fund;

NIF-FEF Nordea Finnish Equity Fund;

NIF-FEVF Nordea Far Eastern Value Fund;

NIF-GBFD Nordea Corporate Bond Fund;

NIF-GBFE Nordea Global Bond Fund;

NIF-GCEF Nordea Global Core Equity Fund;

NIF-GEF Nordea Global Equity Fund;

NIF-GSEF Nordea Global Stable Equity Fund;

NIF-GVF Nordea Global Value Fund;

NIF-HERALSMI Heracles Long/Short MI Fund;

NIF-ITF Nordea IT Fund;

NIF-JEF Nordea Japanese Equity Fund;

NIF-JVF Nordea Japanese Value Fund;

NIF-NAEF Nordea North American Equity Fund;

NIF-NAVF Nordea North American Value Fund;

NIF-NBF Nordea Norwegian Bond Fund;

NIF-NEF Nordea Norwegian Equity Fund;

NIF-NESC Nordea Nordic Equity Small Cap Fund;

NIF-NKRF Nordea Norwegian Kroner Reserve;

NIF-NOEF Nordea Nordic Equity Fund;

NIF-SBF Nordea Swedish Bond Fund;

NIF-SEF Nordea Swedish Equity Fund;

NIF-SKRF Nordea Swedish Kroner Reserve;

NIF-STBF Nordea Sterling Bond Fund;

PRU-BF Prudentis Baltic Fund;

PRX-ASF Parex Active Strategy Fund;

PRX-BF Parex Balanced Fund;

PRX-BSF Parex Balanced Strategy Fund;

PRX-CSEF Parex Caspian Sea Equity Fund;

PRX-EEBF Parex Eastern European Balanced Fund;

PRX-EEBN Parex Eastern European Bond Fund;

PRX-EELCBF Parex Eastern European Local Currency Bond Fund;

PRX-REF Parex Russian Equity Fund;

PRX-UBF Parex Ukrainian Balanced Fund;

PRX-UEF Parex Ukrainian Equity Fund;

PRX-USF Parex Universal Strategy Fund;

PRXIV-BSEF Parex Baltic Sea Equity Fund;

SCI-VGEF Victoire Global Equity Fund;

SEB-AS SEB Asset Selection Fund;

SEB-ASC SEB Choice Asia Small Caps ex. Japan Fund;

SEB-E2 SEB Europe 2 Fund;

SEB-EE SEB Eastern Europe ex Russia;

SEB-EESC SEB Eastern Europe Small Cap Fund;

SEB-EM SEB Choice Emerging Markets Fund;

SEB-G SEB Global Fund;

SEB-J SEB Choice Japan Fund;

SEB-M SEB Medical Fund;

SEB-N SEB Nordic Fund;

SEB-NA SEB Choice North America Chance/Risk Fund;

SEB-SBE SEB Short Bond Fund EUR;

SEB-SBU SEB Short Bond Fund USD;

SEB-T SEB Technology Fund;

SEBIV-AFF SEB Fund of Funds Equity;

SEBIV-CIS SEB CIS Equity Fund;

SEBIV-CISB SEB CIS Bond Fund;

SEBIV-FFG SEB Fund of Funds - Global;

SFV-PAFF Snoro pasaulio akcijų fondų fondas;

SFV-SFF Snoro subalansuotas fondų fondas;

SMP-AEV Arvo Euro Value Fund G;

SMP-ANV Arvo Nordic Value Fund G;

SMP-C Danske Invest Contrarian Fund G;

SMP-C25 Sampo Compass 25 Fund G;

SMP-C50 Sampo Compass 50 Fund G;

SMP-C75 Sampo Compass 75 Fund G;

SMP-CE Sampo Compass Equity Fund G;

SMP-CL Sampo Compass Liquidity Fund G;

SMP-EB Danske Invest European Balanced Fund G;

SMP-EE Danske Invest European Equity Fund G;

SMP-EFHF Eliksir Fund of Hedge Funds G;

SMP-EHY Danske Invest Euro High Yield Fund G;

SMP-EMD Danske Invest Emerging Markets Debt Fund G;

SMP-EME Danske Invest Emerging Markets Equity Fund G;

SMP-FE Danske Invest Finnish Equity Fund G;

SMP-GBF Sampo Government Bond Fund G;

SMP-HY Danske Invest High Yield Fund G;

SMP-JE Danske Invest Japanese Equity Fund G;

SMP-MAEEV Danske Invest Arvo Eastern Europe Value Fund G;

SMP-MARV Danske Invest Arvo Russia Value Fund G;

SMP-MB Danske Invest Baltic Equity Fund G;

SMP-MBS Danske Invest Black Sea Fund G;

SMP-MC Danske Invest China Fund G;

SMP-MCO Danske Invest Commodity Fund G;

SMP-MEA Danske Invest Emerging Asia Fund G;

SMP-MEE Danske Invest Eastern Europe Fund G;

SMP-MEO Danske Invest European Opportunities Fund G;

SMP-MGE Danske Invest Global Equity Fund G;

SMP-MGO Danske Invest Gold Fund G;

SMP-MI Danske Invest India Fund G;

SMP-MLA Danske Invest Latin America Fund G;

SMP-MN Danske Invest Neutral Fund G;

SMP-MO Danske Invest Omega Fund G;

SMP-MP Danske Invest Poland Fund G;

SMP-MR Danske Invest Russia Fund G;

SMP-MRSC Danske Invest Russia Small Cap Fund G;

SMP-MU Danske Invest Ukraine Fund G;

SMP-NAE Danske Invest North America Equity Fund G;

SMP-NO Danske Invest Nordic Opportunities Fund G;

SMP-R Danske Invest Risk Fund G;

SMP-RE Danske Invest Real Estate Fund G;

SMP-S2010 Sampo 2010 Fund G;

SMP-S2020 Sampo 2020 Fund G;

SMP-S2030 Sampo 2030 Fund G;

SMP-S2040 Sampo 2040 Fund G;;

SMP-SE Danske Invest Sustainability Equity Fund G;

SMP-TB Danske Invest Trans-Balkan Fund G;

TASF Trigon Agri-Sector Fund;

TCEEF Trigon Central and Eastern European Fund;

TNESCF Trigon New Europe Small Cap Fund;

TNETPF Trigon New Europe Top Picks Fund;

TSWF Trigon Second Wave Fund;

UBIV-RIF Ūkio banko racionalaus investavimo fondas;

WIOF-ABO WIOF Adriatic-Balkan Opportunities Fund;

WIOF-BO WIOF Baltic Opportunities Fund;

WIOF-CAO WIOF Central Asian Opportunities Fund;

WIOF-DR10P WIOF Global Strategy Risk 10% Portfolio

WIOF-GCO WIOF Greece-Cyprus Opportunities Fund;

WIOF-GSI WIOF Global Strategy Alpha Portfolio;

WIOF-GSIII WIOF Global Strategy Risk 14% Portfolio;

WIOF-KR3P WIOF Conservative Risk 3% Portfolio;

WIOF-NGEMR WIOF New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio;

WIOF-PO WIOF Polish Opportunities Fund;

WIOF-RO WIOF Russian Opportunities Fund;

WIOF-UP WIOF Ukraine Performance Fund.

 

 

TRUMPAS:

Investicinis fondas - bendrosios dalinės nuosavybės teise juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantis turtas, kurio valdymas perduotas valdymo įmonei. Investicinio fondo sudarymo tikslas - viešai platinant investicinius vienetus sukaupti asmenų lėšas ir jas kolektyviai investuoti į vertybinius popierius bei kitą likvidų turtą. Paprasčiau tariant, investicinis fondas - tai daugelio investuotojų sunešti pinigai, kurie investuojami į akcijas, obligacijas, pinigų rinkos priemones, kitus vertybinius popierius ar jų derinius.