Ivesticijo.biz logotipas
Paieška:

Naujienos > Vertybiniai popieriai (akcijos, biržos)

Vertybiniai popieriai (akcijos, biržos)

Vertybinis popierius (arba VP) - dokumentas, patvirtinantis privačią asmens teisę ir kito subjekto turtinį įsipareigojimą. Vertybiniai popieriai gali būti materialūs (nustatytos formos ir turinio dokumentai, turintys įstatymo numatytus rekvizitus) arba nematerialūs (neturintys materialios formos). Nematerialūs vertybiniai popieriai neturi objektyvios, materialios išraiškos t.y. jie nėra įprastai suprantami dokumentai, o fiksuojami įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurios atidaromos vertybinių popierių savininkų vardu.

Vertybiniai popieriai išleidžiami rengiant emisiją. Vertybiniai popieriai gali būti neinvesticiniai (kreditiniai) (čekiai, vekseliai, konosamentai ir kt.) ir investiciniai (akcijos, obligacijos ir kt.). Plačiau