Ivesticijo.biz logotipas
Paieška:

Naujienos > Vertybiniai popieriai (akcijos, biržos)

2010.09.20 Nusirašiusi abejotinas sumas, Agrowill Group planuoja 13 mln. Lt EBITDA
Bendros AWG įmonių grupės 2009 m. pajamos iš tęsiamos veiklos buvo 48,3 mln. litų (14 mln. eurų) ir, palyginti su 2008 m. pajamomis - 58,7 mln. litų (17 mln. eurų), sumažėjo 17,6 procento.
2009 m. dvylikos mėnesių nuostolis, palyginti su 2008 m. dvylikos mėnesių nuostoliu - 16,4 mln. litų (4,7 mln. eurų), padidėjo 343,8 procento ir siekė 72,6 mln. litų (21 mln. eurų).
2009 m. dvylikos mėnesių EBITDA sumažėjo nuo 2,5 mln. litų (0,7 mln. eurų) 2008 m. iki minus 15,8 mln. litų (minus 4,6 mln. eurų) 2009 m.
Vadovybės 2009 m. dvylikos mėnesių finansinių rezultatų komentaras: Pagrindinės priežastys sąlygojusios didelį neigiamą rezultatą 2009 m. buvo konservatyvus vadovybės apskaitinių vertinimų taikymas, kuris sąlygojo biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo nuostolį (12,8 mln. litų), ilgalaikio turto perkainojimo nuostolį (8,9 mln. litų), buvo padaryti atidėjimai abejotinoms gautinoms sumoms (3,7 mln. litų), bei atlikti atsargų ir pašarų nurašymai (2,6 mln. litų). Grupės rezultatus neigiamai įtakojo kritusios žemės ūkio produkcijos kainos, išaugusios veiklos sąnaudos bei aukštos finansavimo sąnaudos (12,9 mln. litų).
Didžioji dalis šių nuostolį sąlygojusių veiksnių buvo vienkartiniai atvejai, kurie niekaip neįtakojo AWG grupės veiklos pinigų srautų bei EBITDA. Per 2009 m. padaryti griežti sprendimai personalo srityje bei galvijų auginimo segmente sąlygojo reikšmingai išaugusius laikinus nuostolius, tačiau padėjo tvirtus pamatus sėkmingai AB „Agrowill Group" veiklai ateityje.
2010 metais AWG įmonių grupė didžiausią dėmesį skiria gamybinės veiklos efektyvumo didinimui žemės ūkio bendrovėse, bei grupės įmonių restruktūrizavimo procesų pradžiai. Labai svarbiu prioritetu išlieka AWG įmonių grupės sąnaudų mažinimas, valdomų pastatų, įrengimų ir technikos panaudojimo (utilizavimo) didinimas bei pajamų iš papildomų veiklų augimas.
Kryptingai gerinant ir plečiant valdomų bendrovių veiklą, bei atsigaunant žemės ūkio sektoriaus pirminių žaliavų (pieno, grūdų, ir rapsų) rinkos kainoms, per 2010 m. AWG įmonių grupė planuoja pasiekti apie 55 mln. litų (15,9 mln. eurų) apyvartą bei 13 mln. litų (3,8 mln. eurų) EBITDA.

Šaltinis: Marketnews.lt