Ivesticijo.biz logotipas
Paieška:

Naujienos > Indėliai

2010.08.27 Rublinių indėlių atkūrimui siūloma nustatyti galutinį terminą
Todėl Finansų ministerija siūlo nustatyti galutinį terminą iki kurio gyventojai, kuriems turėtos santaupos nebuvo atkurtos todėl, kad dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių jie nustatytu laikotarpiu (nuo 1997 m. spalio 15 d. iki 1998 m. kovo 31 d.) nesikreipė dėl jų atkūrimo, galėtų tai padaryti iki 2011 metų kovo 31 dienos, o indėliai būtų atkurti iki 2011 rugpjūčio 30 d. Tokiu būdu kasmet bus sutaupyta po daugiau nei milijoną litų, skiriamų rublinių indėlių atkuriamųjų sąskaitų tvarkymui.

Rekomendaciją imtis priemonių optimizuoti išlaidas susijusias su gyventojų santaupų atkūrimu yra pateikusi ir Valstybės kontrolė, atlikusi Privatizavimo fondo lėšų panaudojimo auditą.

Nuo 1998 metais pradėtas gyventojų rublinių santaupų atkūrimo procesas, kurio metu nustatyta ne didesnė kaip 6000 litų vienam indėlininkui atkūrimo suma, atkūrimo metu 3 mlrd. 632,6 mln. litų buvo atkurta 1,1 milijono buvusių indėlininkų. Santaupų atkūrimui buvo naudojamos Privatizavimo fondo lėšos, gautos privatizuojant valstybei priklausiusias įmones.

Pagrindinė rublinių santaupų dalis buvo atkurta įstatymo nustatytu laikotarpiu nuo 1997 m. spalio 15 d. iki 1998 m. kovo 31 d. Po šio termino gyventojams buvo sudarytos papildomos galimybės kreiptis į specialią Vyriausybės sudarytą komisiją dėl santaupų atkūrimo, į kurią gyventojai kreipiasi iki šiol. Dėl mažo besikreipiančių skaičiaus santaupų atkuriama vis mažiau, o didžiausia dalis su santaupų atkūrimu susijusių išlaidų patiriama dėl indėlininkų archyvo laikymo ir aptarnavimo banke, kuriam pavesta vykdyti šią funkciją. Antai 2009 metais santaupų buvo atkurta už 2 mln. litų, o administravimo kaštai buvo apie 1 mln. litų .

 

Šaltinis:

www.FinMin.lt