Ivesticijo.biz logotipas
Paieška:

Naujienos > Indėliai

2010.08.06 AUGANT INDĖLIAMS DIDĖJA INDĖLIŲ DRAUDIMO FONDAS
Indėliai, laikomi Lietuvos bankuose ir kredito unijose, yra draudžiami Valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas". Indėlių draudimo fondo dydis 2010 metų II ketvirčio pabaigoje buvo 1 394,12 mln. Lt. Per antrąjį šių metų ketvirtį šis fondas padidėjo 63,31 mln. Lt, o nuo metų pradžios - 120,19 mln. Lt. Palyginti su 2009 metų antrojo ketvirčio duomenimis, Indėlių draudimo fondas išaugo 18,86 proc.

2010 metų birželio 30 d. įmonės nuosavas kapitalas buvo 40,97 mln. Lt. Nuosavas kapitalas per 2010 metų antrąjį ketvirtį padidėjo 0,65 mln. Lt, o nuo metų pradžios - 1,2 mln. Lt. Palyginti su 2009 metų tuo pačiu laikotarpiu, nuosavas kapitalas padidėjo 5,07 proc. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis 2010 metų birželio 30 d. buvo 5,92 mln. Lt. Per 2010 metų antrąjį ketvirtį šis fondas padidėjo 0,09 mln. Lt. Palyginti su 2009 metų tuo pačiu laikotarpiu, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas padidėjo 7,46 proc.

Valstybės įmonė ,,Indėlių ir investicijų draudimas", draudžia bankų bei kredito unijų indėlininkų indėlius ir bankų, finansų maklerio įmonių (FMĮ) bei valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas (valdymo įmonės), įsipareigojimus investuotojams. Įmonė administruoja du fondus: Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą. Indėlių draudimo fondas gali būti naudojamas kompensuoti bankuose ir kredito unijose laikomus indėlius ir įsipareigojimus investuotojams, o Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas - kompensuoti FMĮ ir valdymo įmonių įsipareigojimus investuotojams.

Įvykus draudžiamajam įvykiui, indėlių draudimo išmokos dydis - 100 proc. indėlio iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais, įsipareigojimų investuotojams - 100 proc. įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų atitinkančios sumos litais ir 90 proc. nuo 3 000 eurų atitinkančios sumos litais iki 22 000 eurų atitinkančios sumos litais.

2010 metų antrąjį ketvirtį įmonės klientais, t. y. draudėjais, buvo 78 kredito įstaigos, 10 FMĮ bei 11 valdymo įmonių.

Įmonė investuoja įmonės kapitalo lėšas ir administruojamus fondus vadovaudamasi įmonės tarybos nustatyta investavimo politika ir tvarka, bei investavimo taisyklėmis. 2010 metų antrąjį ketvirtį įmonės investicijas sudarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, išleisti litais, užsienio valstybių vyriausybių vertybiniai popieriai, išleisti JAV doleriais ir eurais, taip pat indėliai Lietuvos banke. Pajamos iš investicijų yra paskirstomos įmonės nuosavam kapitalui ir abiem fondams proporcingai jų dydžiams. Bendra pajamų iš investicijų suma sudarė 27,92 mln. Litų, o tai yra 0,52 proc. daugiau nei 2009 metų I pusmetį. Indėlių draudimo fonas ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas yra papildomi draudimo įmokomis ir pajamomis iš investicijų. Šių fondų bei įmonės nuosavo kapitalo lėšos yra skirtos draudimo išmokoms mokėti.

Raimundas Žilinskas

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas"