Ivesticijo.biz logotipas
Paieška:

Naujienos

2009.07.24 2009 m. II ketv. pensijų fondų veiklos apžvalga

2009 m. II ketvirtis buvo sėkmingas Lietuvoje veikiantiems II ir III pakopos pensijų fondams. Pasaulio akcijų rinkose balandžio ir gegužės mėnesiais tęsėsi pakilimas, tačiau netrūko stabtelėjimų, ypač birželio mėnesį, kai vėl suabejota ekonomikos atsigavimo sparta.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų (II pakopos PF) vieneto vertė per II metų ketvirtį vidutiniškai paaugo- 7,5 proc., o per pusmetį - 7,28 proc. Tiek nuo metų pradžios, tiek per ataskaitinį ketvirtį daugiau padidėjo didesnę dalį į akcijas investuojančių PF apskaitos vieneto vertės. Per II ketvirtį akcijų PF paaugo net 12,94 proc., o vidutinės akcijų dalies PF, kuriuose kaupia daugiausiai dalyvių, vieneto vertės padidėjo 9,88 proc.

2009 m. II ketvirčio pabaigoje didžioji dalis (46 proc.) II pakopos PF turto buvo investuota į vyriausybių vertybinius popierius (VVP), iš kurių 43 proc. (552 mln. Lt) sudarė Lietuvos VVP. Daugiau nei penktadalis (beveik 23 proc.) PF turto buvo investuota akcijų rinkoje (tiesioginės investicijos į akcijas ir akcijų kolektyvinio investavimo subjektus, toliau - KIS), 16 proc. PF turto sudarė investicijos į skolos vertybinių popierių rinką (įmonių obligacijos ir skolos KIS). Lėšų, laikomų indėliuose ir grynaisiais pinigais atsiskaitomojoje sąskaitoje, dalis siekė 13,5 proc. Lietuvoje buvo investuota beveik 36 proc. viso II pakopos PF turto, o likusi dalis - užsienyje. 71 proc. PF turto buvo investuota eurais, 21 proc. - litais, o investicijos JAV doleriais siekė 7 proc.

Per 2009 metų II ketvirtį į pensijų kaupimo sistemą atėjo per 17 tūkst. naujų dalyvių, iš kurių daugiau nei pusė (53 proc.) pasirinko vidutinės akcijų dalies PF, po 16 proc. - mažos akcijų dalies PF ir akcijų PF.

2009 m. II ketvirtį 9, 5 tūkst. dalyvių (apie 1 proc. visų dalyvių) nusprendė pakeisti pensijų kaupimo bendrovę, o tai yra 38,7 proc. daugiau negu praėjusį ketvirtį. Tuo tarpu pensijų fondus toje pačioje bendrovėje keitė 1 691 dalyvis, iš jų beveik pusė (47,6 proc.) rinkosi  konservatyvaus investavimo PF.

2009 m. birželio 30 dieną Lietuvoje veikė 29 II pakopos PF. Juos valdė 9 pensijų kaupimo bendrovės. II pakopos pensijų fondų bendra investicinių portfelių vertė 2009 m. birželio 30 d. siekė 2, 816 mlrd. Lt. Pensijų kaupime dalyvavo 996,2 tūkst. dalyvių. 

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo (toliau - III pakopos) PF vieneto vertės per 2009 m. II ketvirtį vidutiniškai paaugo beveik 14 proc., o per pusmetį - 12,6 proc.

Bendras III pakopos PF turtas 2009 m. birželio 30 d. buvo 66,4 mln. Lt. 5 ketvirčius iš eilės mažėjęs 2009 m. II ketv. III pakopos PF turtas dėl teigiamos pensijų fondų investicinės grąžos padidėjo 14 proc., arba 8,2 mln. Lt.

2009 m. birželio 30 d. III pakopos PF dalyvių skaičius siekė 21,2 tūkst. Per ataskaitinį laikotarpį  dalyvių skaičius sumažėjo beveik nedaug: 0,5 proc. (113 dalyvių). Pagal dalyvių skaičių III pakopos PF rinkoje ir toliau dominavo dvi valdymo įmonės: UAB „SEB investicijų valdymas" (53,6 proc. visų dalyvių) ir UAB „DnB Nord investicijų valdymas" (33,1 proc.).

Tiesioginių ir netiesioginių (per kitus kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į akcijas) investicijų į akcijas dalis bendrame III pakopos pensijų fondų portfelyje siekė 49,6 proc. Atitinkama skolos vertybinių popierių dalis buvo apie 38,5 proc., o 7,9 proc. fondų turto buvo laikoma pinigais ir indėliuose.

2009 m. birželio 30 d. Lietuvoje veikė 9 III pakopos pensijų fondai, kuriuos valdė 5 valdymo įmonės, III pakopos PF dalyvių skaičius siekė 21,2 tūkst.

Šaltinis: Vertybinių popierių komisijos pranešimas